THÔNG BÁO HỌC PHÍ ENGLISH HOUSE OCEAN PARK TỪ NGÀY 19/10/2020

Thanh toán với mã ưu đãi

THÔNG BÁO HỌC PHÍ ENGLISH HOUSE OCEAN PARK TỪ NGÀY 19/10/2020

THÔNG BÁO HỌC PHÍ ENGLISH HOUSE OCEAN PARK TỪ NGÀY 19/10/2020

Chính sách Học phí áp dụng từ thứ 2 ngày 19/10/2020:

  1. Hệ học 3 tháng: 1.39 tr/ tháng* 3 tháng= 4.170.000 đ
  2. Hệ học 12 tháng: 1.21 tr/ tháng* 12 th= 14.520.000 đ
  3. Giảm 5% học phí cho cháu thứ 2 trong gia đình- 10% cho cháu thứ 3 trở đi
  4. Tặng 1/2 tháng học miễn phí cho khi thành viên mời 01 bạn học cùng

Chính sách sẽ bắt đầu từ ngày 19/10/2020 cho đến khi có chính sách mới thay thế.

October, 13 2020
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666