Setup trung tâm tiếng Anh thành công hiệu quả và dễ dàng

Thanh toán với mã ưu đãi

Setup trung tâm tiếng Anh thành công hiệu quả và dễ dàng với công nghệ English House

Setup trung tâm tiếng Anh thành công hiệu quả và dễ dàng với công nghệ English House

Để triển khai thành công một cơ sở tiếng anh hiệu quả và chất lượng cao, chưa bao giờ thuận tiện và tuyệt vời hơn thế

1. Miễn phí thiết kế chương trình, và nội thất, biển bảng

2. Được sử dụng tài nguyên tài liệu, kết quả của học sinh của hệ thống English House trong truyền thông

3. Hỗ trợ tuyển sinh 30 học sinh đầu tiên

4. Chuyển giao, đào tạo quản lý, giáo viên miễn phí ăn ở tại Khu đô thị sinh thái Ocean Park

5. Quản lý, giám sát vận hành chất lượng chương trình và lan tỏa học sinh ra nhiều học sinh

6. Được thực hành tại cơ sở mẫu với học sinh thực và trung tâm thực

  • Phí chuyển quyền: 200.000.000 đ/ lần đầu
  • 20% Doanh số hàng tháng

September, 29 2020
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666