Quản trị

Thanh toán với mã ưu đãi

Quản trị

Hướng dẫn quản lý

Các công việc hàng ngày người quản lý cần làm: 1. Xem lại thống kê nhân viên: số cuộc gọi, trạng thái khách hàng, doanh số, cách ...

November, 20 2019

Hướng dẫn Back office DN 100 nhân viên

Ứng dụng công nghệ vào quản lý hiệu quả hệ thống telesale và Sale một cách hiệu quả: 1. Sẵn sàng những nguồn data tốt 2. Ứng dụng hệ...

October, 20 2019
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666