Hướng dẫn phụ huynh sử dụng phần mềm CENTER ONLINE

Thanh toán với mã ưu đãi

Hướng dẫn phụ huynh sử dụng phần mềm ENGLISH HOUSE- CENTER ONLINE

Hướng dẫn phụ huynh sử dụng phần mềm ENGLISH HOUSE- CENTER ONLINE

1. Phụ huynh vào CHPLAY hoặc APP STORE để tải phần mềm CENTER ONLNE

2. Phụ huynh đăng nhập phần mềm Centeronline bằng 3 thống số sau:

 • Tên trung tâm: BPEH
 • Tên đăng nhập: BPEH+ SDT ( Số điện thoại PH đã liên hệ đăng ký với Trung tâm)
 • Mật khẩu: 123456 ( Phụ huynh sẽ đổi sau khi đăng nhập thành công)

*** Nếu Phụ huynh khó khăn trong đăng nhập, sử dụng xin vui lòng liên hệ: 0389066666- 0337697999- 0979253114 ***

3. Phụ huynh được phần mềm và sử dụng được các tính năng sau:

 • Có thể tham gia các khóa học online của trung tâm qua tích hợp hệ thống Microsoft team
 • Gửi link các video thuyết trình của con
 • Có thể đăng chụp bài tập về nhà, phản hồi bài học, Chat và trao đổi với giáo viên lớp, quản lý lớp, giáo viên nước ngoài
 • Xem được bài học, bài kiểm tra,
 • Xem được hình ảnh học tập của con tại lớp
 • XEm được thư viện học tập gợi ý cho trẻ
 • Xem được các bài đánh giá, kiểm tra, nhận xét của thầy cô
 • Xem được số buổi học của con ( Mỗi cấp độ sẽ trong khoảng 50 buổi học tương đương với 6 tháng)
 • Có thể xin nghỉ
 • Nhận được các thông báo của trung tâm
 • Biết được kỳ học phí, số buổi học còn lại

October, 12 2020
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666